Betekent dit voorlopige rust in het Midden-Oosten?

Aanschouw hier een samenvatting van de laatste gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit is een vervolg op mijn artikel van vorige week “Het islam sektarisch conflict krijg een nieuwe wending nu ISIS in Syrië is verslagen". Ik raad je aan om dit artikel eerst te lezen en daarna pas deze. 

meer lezen 0 Berichten

Het islam sektarisch conflict krijgt een nieuwe wending nu ISIS in Syrië is verslagen.

Ik heb de spreekwoordelijke pen weer opgepakt, om belangrijk nieuws met jullie te delen. In de afgelopen dagen is er mega veel gebeurd en veranderd in het Midden-Oosten. De media wereldwijd zijn te stil over de ontwikkelingen en hierdoor voel ik mij geroepen om toch iets bij te dragen in de berichtgeving. Hieronder een chronologische opsomming van wat ik ervan heb meegekregen. 

meer lezen 0 Berichten

Obama en Trump kruisen de degens

De legacy van Obama wordt door Donald Trump in de eerste anderhalve maand van zijn presidentschap vrij rap afgebroken. Het laatste wat moest gaan was het “gender identity”-beleid van Obama. Het klokkenluidersplatform Wikileaks heeft deze week nieuwe documenten vrijgegeven: de zogenaamde “Vault 7”-dump. Uit de nieuwste leaks blijkt dat niet alleen de National Security Agency (NSA) al uw data bespiedt, maar ook de Central Intelligence Agency (CIA) en op een extremere manier...

meer lezen 0 Berichten

Wie is toch die George Soros ?

Het is pas kortgeleden dat de naam van George Soros bij het grote publiek bekend werd. De 86-jarige geboren Hongaar heeft een zeer interessante levensloop gehad. Graag wil ik jullie een kijkje in de ziel van George Soros geven. Deze filantroop is een ras opportunist en manoeuvreert zich zijn hele leven al door de mazen van de wet.

meer lezen 0 Berichten

Opinie: Wie kan zich de functie van de media nog herinneren?

 

De media hebben altijd een belangrijke rol gehad in elke maatschappij. Sinds de tweede wereldoorlog is de bevolking zich bewust van de impact die de media hebben op het collectieve bewustzijn van een samenleving. Het werd duidelijk dat door middel van propaganda bepaalde ideologieën vanuit de overheid met de paplepel bij het volk naar binnen konden worden gebracht. Maar wat is propaganda? Het is een tamelijk breed begrip, al zouden we dat nu niet meer zeggen. Propaganda is namelijk een woord waar tegenwoordig een bepaalde vloek op rust. Je zou je kunnen afvragen, is de burger zich er nog wel bewust dat de media nog steeds propaganda bedrijven?

 

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. 

In feite is dit dus hetzelfde als Public Relations, de nu vaak gebruikte term voor propaganda. De grondlegger van de moderne public relations was Edward Bernays. Dit was het neefje van Sigmund Freud en hij was door zijn oom gefascineerd geraakt door het onderbewuste. Hij zag public relations als een “toegepaste sociale studie” die inzichten in psychologie, sociologie en andere disciplines gebruikt om op een significante manier de gedachten en het gedrag van een irrationele en volgzame populatie te managen en te manipuleren. Toen na de tweede wereldoorlog de omvang van het kwaad van de Duitse propagandamachine duidelijk werd, was de algemene publieke opinie: dit nooit meer. De media fungeerde lange tijd als leverancier van objectief nieuws. Ongekleurde informatie, waar de burger met zijn eigen wereldbeeld, opvattingen en kijk op het leven, zijn eigen mening over kon vormen. 

Nu kunnen we duidelijk zien dat de rol van de media schrikbarend veranderd is. Je kunt bijna nergens meer een objectieve nieuwsorganisatie vinden. Dit heeft in mijn ogen met een aantal cruciale dingen te maken:

- Eigenaren en aandeelhouders van mediacorporaties.

- Distributie van het nieuws uit de persbureaus. 

- Eindredacteuren die er eenzijdige ideologieën op na houden of incompetent zijn. 

 

1. Eigenaren en aandeelhouders van mediacorporaties.

De grootste mediacorporaties in de wereld hebben een waanzinnig groot deel van de markt in handen. Namen zoals Comcast en 21st Century Fox zijn bij een groot gedeelte van het publiek bekend. Maar namen zoals Bertelsmann, Viacom en CBS-corporation zijn minder bekend. Toch bezitten alleen al deze laatste drie mediacorporaties meer dan 500 televisiezenders wereldwijd. Van eerlijke concurrentie is nauwelijks te spreken. Op het gebied van kranten kun je ook een aantal machtsblokken aanwijzen. Zo heb je News Corp, dat zich pas in 2013  heeft los geweekt van 21st Century Fox. Onder News Corp vallen kranten zoals: The Wall Street Journal, The New York Post, The Times en The Sun. Een vrij onbekende media corporatie Gannet bezit maar liefst 93 dagelijkse kranten in Amerika, waaronder USA Today. Daarnaast heeft Gannet nog 400 niet-dagelijkse kranten en tijdschriften in het bezit. Dit zijn mediacorporaties die immense invloed uitoefenen op de bevolking. 

 

2. Persbureaus

Wanneer je denkt dat de journalisten bij de mediacorporaties het nieuws daadwerkelijk produceren dan heb je het mis. Het gros van het nieuws wordt aangeleverd via de persbureaus. Dit zijn de meest invloedrijke nieuws producerende instanties. Je hebt vast weleens gehoord over de waan van de dag. Het onderwerp wat die dag centraal staat in het nieuws. Je zou bijna kunnen zeggen dat de persbureaus de waan van de dag bepalen. In Nederland hebben we het ANP. Dit persbureau levert al het nieuws aan de NOS, kranten en televisiezenders. Het ANP was tot 2000 een stichting, hierna werd het een bedrijf. Dus vanaf 2000 heeft het ANP-aandeelhouders oftewel belangenverstrengelingen. De bedrijven SHV en GIVM hebben ieder 43,75% van de aandelen in handen en het management van het ANP de overige 12,50%. Even voor de goede orde: SHV is het grootste Nederlandse familiebedrijf genaamd Steenkolen Handels Vereniging. GIVM is de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen. Vanaf 2010 heeft Veronica de aandelen van SHV en GIVM overgenomen en blijft het ANP als bedrijf fungeren.

 

3. Hoofdredacteuren

Dan komen we bij de laatste schakel van het mediabolwerk en dat zijn de hoofdredacteuren. De personen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor wat er gepubliceerd wordt in de krant. Dit zijn simpel weg de mensen die elke middag weer bepalen wat er op de voorpagina van de krant van morgen komt. Persoonlijk irriteer ik me al tijden aan Peter Vandermeersch. Deze olijk ogende Belg is hoofdredacteur van het NRC Handelsblad. Een krant die in mijn ogen zijn objectiviteit over de buitenlandse ontwikkelingen heeft verloren. Waar dit door komt is de grote vraag. Ligt het aan bepaalde ideologieën die de man aanhangt of is het incompetentie? Het is lastig te zeggen en waarschijnlijk een combinatie van beide. Maar wanneer Peter soms dingen zit te verkondigen bij De Wereld Draait Door, dan denk ik bij mezelf: Het NRC is verloren. Elma Drayer schreef een uitstekende column in de Volkskrant van 23 maart 2016 over Peter Vandermeersch. Ze vraagt zich terecht af hoe het mogelijk was dat een hoofdredacteur van een gerespecteerde krant zulke gemakzuchtige onzin uitkraamde? Ik ben het volkomen met haar eens, het is onbegrijpelijk.

 

Unheimisch 

De media, zoals hierboven beschreven, hebben zich de laatste 10-20 jaar niet van hun beste kant laten zien. En het unheimische gevoel bekruipt mij als ik mij realiseer dat de meerderheid van de bevolking geen vragen meer stelt bij wat de media hen vertellen. Het nieuws is niet meer objectief. Het is een entiteit geworden, dat tracht de publieke opinie te beïnvloeden voor het eigen belang. Het gevaar zit hem in het feit dat het bespelen van de publieke opinie, vormen aanneemt die moreel en ethisch gezien niet in de westerse wereld door de beugel kunnen. De meest gerenommeerde media maken zich tegenwoordig schuldig aan het verspreiden van dis- en misinformatie. Daarnaast zetten ze bepaalde bevolkingsgroepen en individuen in een verkeerd daglicht. Doordat de media zich schuldig maken aan deze vergrijpen krijgt de burger een verkeerd beeld van de realiteit. Hierdoor ontvangt de bevolking verkeerde informatie en geloven ze in een illusie. Deze burgers zullen andere burgers, die ook in die illusie geloven, gaan stimuleren in hun misvattingen. Dit heet in de psychologie cognitieve consonantie. Na de verkiezingen in Amerika was het goed te zien in Nederland. De impact van de uitslag had een grote invloed op de bevolking. Mensen waren geschokt tot op de dag van vandaag.

 

Dissonantie

In Amerika gaat het op dit moment een stapje verder. Dit heet cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening. De media die foutieve informatie naar buiten brengen, hebben een katalyserend effect op mensen die vatbaar zijn voor  cognitieve dissonantie. In Amerika zijn er nu rellen en protesten op grond van foutieve informatie die door de media verspreid wordt. Deze mensen staan los van de realiteit en bevinden zich in een collectieve waan die gevoed wordt door de propaganda van de media. Anderhalve week later kunnen ook de media in Nederland Donald Trump nog steeds niet loslaten en is de negatieve propaganda de voedingsmodem voor de cognitieve dissonantie. 

 

Langs welke route verzekeren we onszelf zo snel mogelijk weer van objectieve, juiste berichtgeving en verlossen we ons van propaganda? Een structurele verandering van de media te complex. Je kunt namelijk wel de grote mediacorporaties in stukjes gaan hakken en de persbureaus omvormen tot stichtingen, maar dit zijn maatregelen die te omslachtig zijn en te veel tijd in beslag nemen. Laten we beginnen om de one-sided hoofdredacteuren op het stoepje te roepen en eens te laten uitleggen, bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door, waarom ze dit doen. 

 

0 Berichten

Met het oog op goud in 2017

Nu de kruitdampen van de Amerikaanse presidentiele verkiezingen zijn gaan liggen, leek het me noodzakelijk jullie weer een update te geven over goud. Los van alle uitlatingen van Donald Trump met betrekking tot goud en de Federal Reserve Bank, zijn er heel grote veranderingen in gang gezet.

meer lezen 0 Berichten

Spanningen in het Midden-Oosten lopen hoog op.

Volgens de Sunday Times van twee dagen geleden mogen Royal Air Force piloten zich nu verdedigen tegen aanvallen van Russische straaljagers boven Irak en Syrië. Op 26 september schreef ik al dat de gemoederen tussen Amerika en Rusland hoog opgelopen waren. Nu blijkt dat ook Groot-Brittannië een steeds vijandigere positie in neemt tegen Rusland.

 

 

 

Op dit moment krijgen RAF piloten dus de opdracht mee zich te verdedigen wanneer ze naar eigen inschatting vinden dat ze bedreigd worden door een Russisch vliegtuig. Ik kan de situatie niet beter beschrijven dan de bron van de Sunday Times: “We need to protect our pilots but at the same time we’re taking a step closer to war. It will only take one plane to be shot down in an air-to-air battle and the whole landscape will change”.

 

meer lezen 0 Berichten

Zwarte vrijdag voor Deutsche bank

Gisteren na het sluiten van de Europese markten werd bekend dat ongeveer 10 hedge funders hun derivaten weg haalden bij de Deutsche bank. Deze “bankrun” door hedge funders zorgde ervoor dat het aandeel van Deutsche bank voor de tweede keer deze week een all-time low maakte.

 

meer lezen 0 Berichten

Wie eindigt drama Syrië? Rusland of Amerika?

Dit weekend was er een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad met betrekking tot de steun van Rusland aan het regime van Assad in Syrië. Hierbij werd er harde taal uitgeslagen en met een belerend vingertje gewezen naar Rusland. Rusland wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden in Syrië door Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS. Naast deze beschuldiging dreigt het staakt-het-vuren in Syrië niet op korte termijn haalbaar.

 

 

De spanningen blijven hoger op lopen maar wie is nu met wie geallieerd?

 

In Syrië strijden de rebellen tegen het regime van president Assad. Het conflict begon in maart 2011 en het land is volkomen verscheurd door de burgeroorlog.

 

De rebellen worden gesteund door de alliantie van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Saudi Arabië en Libië.

 

Daartegenover staat de coalitie die aan de zijde van president Assad bestaat uit Rusland, China, Irak en Iran.

 

Turkije bungelt er dan nog een beetje tussenin.

 

meer lezen 0 Berichten